Velg språk:

Registrering

Wait! Have you already joined this registry? If you are not sure, please contact us to check before you create a new registration. If you have joined already, please log in here (you can reset your password if necessary).

Please complete this form and click on the “Continue” button to start the registration.

If you have already registered and would like to update your data or add another patient, you don't have to fill in this form again. Just go to the login page and login with the e-mail address and password you previously registered with.

Personlige data

Vennligst skriv inn dine personlige opplysninger her, selv om du ikke erpasienten. Hvis du registrerer et barn som en pasient, vil du kunne skriv inn hans eller hennes detaljer i et senere trinn. Vær oppmerksom på at du må være pasientens foreldre eller verge for å legge inn en pasient annen enn deg selv.

som dag.måned.år, f.eks 19.3.1967

Bruker konto

Med e-postadressen og passordet du velger her, kan du logge deg inn til enhver tid å lese eller redigere dine data. For å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang, må du velge et passord som er vanskelig å gjette og skrive det ned på et trygt sted. Vær oppmerksom på at passordet skiller mellom store og små bokstaver. Passordet må være på minst 6 tegn.

f.eks jon_blund@example.com