Velg språk:

Registrering

Fyll ut dette skjemaet og klikk på «Fortsett»-knappen for å starte registreringen.

Hvis du allerede er registrert og ønsker å oppdatere dataene eller legge til en annen pasient, behøver du ikke å fylle ut dette skjemaet igjen. Bare gå til logg inn siden og logg inn med e-postadressen og passordet som du tidligere har registrerte deg med.

Personlige data

Vennligst skriv inn dine personlige opplysninger her, selv om du ikke erpasienten. Hvis du registrerer et barn som en pasient, vil du kunne skriv inn hans eller hennes detaljer i et senere trinn. Vær oppmerksom på at du må være pasientens foreldre eller verge for å legge inn en pasient annen enn deg selv.

som dag.måned.år, f.eks 19.3.1967

Bruker konto

Med e-postadressen og passordet du velger her, kan du logge deg inn til enhver tid å lese eller redigere dine data. For å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang, må du velge et passord som er vanskelig å gjette og skrive det ned på et trygt sted. Vær oppmerksom på at passordet skiller mellom store og små bokstaver. Passordet må være på minst 6 tegn.

f.eks jon_blund@example.com